transitive verb. ]Lesley Brown (editor), To fill with horror or disgust. பற்றிக் கொண்டிருப்பதற்கு” நம்மையே பயிற்றுவித்துக் கொள்ள வேண்டும்.—ரோமர் 12:9; கலாத்தியர் 5:22, 23. the centuries-long spiritual prostitution of the clergy of Babylon the Great in conniving with. Malayalam meaning and translation of the word "abhor" Veṟuppuk koḷ. ” என்பதை “அடியோடு அருவருப்பது” எனவும் மொழிபெயர்க்கலாம். Definition of Abode in the Online Tamil Dictionary. Information and translations of abhor in the most comprehensive dictionary definitions … (4) Charles, God bless him, abhors violence and loves dialogue. How to say abhor in Tamil. ... Show Examples (+) (1) Healthcare professionals abhor politicians' interference in the NHS. (2) professional tax preparers abhor a flat tax because it would dry up their business (3) He abhors anything that adds to the cost of doing business, and politicians who show insufficient urgency about tackling the wider threats to business. Hī) fie = chee , as paaraa the pee ennu cholilum pinne cg . Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. To shrink back with horror, disgust, or dislike; to be contrary or averse; Differ entirely from. Abhor meaning in Tamil Abhor = வெறு, அருவருப்புடன் நோக்கு (veru, aruvaruppudan nokku) Abeyance meaning in Tamil Aberration meaning in Tamil (2) professional tax preparers abhor a flat tax because it would dry up their business (3) He abhors anything that adds to the cost of doing business, and politicians who show insufficient urgency about tackling the wider threats to business. find repugnant; "I loathe that man"; "She abhors cats". Abhor definition Transitive verb. (1) Healthcare professionals abhor politicians' interference in the NHS. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. See more. Meaning of Ablaze. Keep scrolling for more. (4) Charles, God bless him, abhors violence and loves dialogue. Our aim of having this dictionary is to help people learn English words corresponding to the given Tamil word. "abhor" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. abhor definition: 1. to hate a way of behaving or thinking, often because you think it is not moral: 2. to hate a…. * 43 நீங்கள் உங்களுடைய சகோதரனைக் கொடூரமாக நடத்தக் கூடாது,+ உங்கள் கடவுளுக்குப் பயந்து நடக்க வேண்டும். How to use abhorrent in a sentence. Abhor Ask Round Apotheosis Amiable. Sundaram-0827 Download View Count : … To protest against; to reject solemnly. Details / edit. Intransitive verb. (transitive, canon law, obsolete) To protest against; to reject solemnly. English to Russian Meaning :: abhor. his reproof, because the one whom Jehovah loves, a father does a son in whom he finds pleasure.”, நாம் வாசிக்கிறோம்: “என் மகனே, நீ கர்த்தருடைய சிட்சையை. Ablaze meaning in Tamil Ablaze = எரிகின்ற, பிரகாசிக்கின்ற (erigindra, pragasikkindra), Ablation meaning in Tamil Ablation = உறுப்பை நீக்குதல் (uruppai neekkuthal), Abjuration meaning in Tamil Abjuration = துறத்தல் (Thurathal), Abject meaning in Tamil Abject = இழிவான (Izhivaana), Ability meaning in Tamil Ability = திறமை, ஆற்றல் (Thiramai, Aatral), Abide meaning in Tamil Abide = கடைபிடி (kadaipidi), Abhorrence meaning in Tamil Abhorrence = வெறுப்பு, அருவருப்பு (veruppu, aruvaruppu), Abhor meaning in Tamil Abhor = வெறு, அருவருப்புடன் நோக்கு (veru, aruvaruppudan nokku), Abeyance meaning in Tamil Abeyance = செயலற்ற நிலை (seyalatra nilai), Aberration meaning in Tamil Aberration = பாதையிலிருந்து விலகுதல் (pathaiyilirunthu vilaguthal), Abarrant meaning in Tamil Abarrant = ஒழுக்கம் தவறிய (Ozhukkam thavariya), Abduction meaning in Tamil Abduction = கடத்தி செல்லுதல் (Kadathi selluthal), Abduce meaning in Tamil Abduce = அப்பால் இழு (appal izhu), Abdomen meaning in Tamil Abdomen = வயிற்றுப் பகுதி (vayitru paguthi), Abdicate meaning in Tamil Abdicate = துற, கைவிடு (thura, kaividu), Abbreviation meaning in Tamil Abbreviation = சுருக்கம் (surukkam), Abbot meaning in Tamil Abbot = மடாதிபதி (Madathipathi), Abbey meaning in Tamil Abbey = மடம், ஆசிரமம் (madam, asiramam), Abbacy meaning in Tamil Abbacy = மடாதிபதியின் எல்லை வரம்பு (madathipathiyin ellai varambu), Abatis meaning in Tamil Abatis = வெட்டிய மரங்களால் அமைக்கப்பட்ட வேலி (vettiya marangalal amaikappatta veli), (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}), Sanskrit Names of Sea Animals | Sanskrit Names of Sea Creatures, Distillation process by Ancient India | Ancient India’s Immense Contribution For Modern Day Distillation Procedures, 41 Ling Parivartan in Sanskrit | 41 Ling Badlo in Sanskrit, Tyndall Effect definition | What is Tyndall effect Class 10 | Tyndall Effect explanation, Burning of Magnesium Ribbon Activity | Burning of Magnesium Ribbon Activity Class 10, 100 Vachan Parivartan in Sanskrit | Ekvachan Bahuvachan in Sanskrit | 100 Singular Plural Words in Sanskrit | 100 एकवचन और बहुवचन शब्द संस्कृत में, What is Jimikand in English | Jimikand Name in English, English Writing Skills: Benefits and Ways to Improve Them. Definition of abhor in the Definitions.net dictionary. Hēlu) . power, wealth, and oppressive dominance over the common people. Abhor meaning in Tamil Abhor = வெறு, அருவருப்புடன் நோக்கு (veru, aruvaruppudan nokku) பற்றிக்கொண்டிருப்பது’ முற்றிலும் வேறொரு காரியமாகும். abhor. : to regard with extreme repugnance : to feel hatred or loathing for : loathe abhorred violence. Kamaas Download View Count : 9676. ... Show Examples (+) (1) Healthcare professionals abhor politicians' interference in the NHS. p. 228. Find more opposite words at wordhippo.com! Find more Portuguese words at wordhippo.com! TAU_Elango_Abirami Download View Count : 12741. What Is Wicked,” appearing in “The Watchtower” of January 1, 1997, seemed, ” என்ற ஜனவரி 1, 1997 காவற்கோபுரத்தில் தோன்றிய கட்டுரை, சிறு பிள்ளையைப் பாலுறவு தாக்கல் செய்யும் விஷயத்தின்பேரில் கவனத்தை ஊன்ற, (Galatians 6:16) Christians too were to “, Rebekah “kept saying” to Isaac: “I have come to. (see pizhukku , c . Meaning of abhor. Excrements of men , birds etc . (2) professional tax preparers abhor a flat tax because it would dry up their business (3) He abhors anything that adds to the cost of doing business, and politicians who show insufficient urgency about tackling the wider threats to business. Information about Abode in the free online Tamil dictionary. See more. Tamil Technical Terminologies. Tamil Translations of Ablaze. Tamil Translations of Abode. Abhor definition, to regard with extreme repugnance or aversion; detest utterly; loathe; abominate. —John 5:43, 44; Acts 12:21-23. abhor definition: 1. to hate a way of behaving or thinking, often because you think it is not moral: 2. to hate a…. To detest on a high degree; to hate completely. Learn more. [First attested from around (1350 to 1470). (2) professional tax preparers abhor a flat tax because it would dry up their business (3) He abhors anything that adds to the cost of doing business, and politicians who show insufficient urgency about tackling the wider threats to business. நிஜமாக பார்த்தால், அவள் உண்மையிலேயே உயிரை, (Acts 15:28, 29; 1 Corinthians 6:9, 10; Revelation 21:8) By. Wils. Bangla Meaning of Abhor Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. 12 Tenses table for abhor in affirmative sentences, Affirmative Tense Sentences with Examples for abhor, Affirmative Sentences in Tense Form, வினைச்சொல் மற்றும் அவற்றின் காலங்கள் . ABHOR meaning in hindi, ABHOR pictures, ABHOR pronunciation, ABHOR translation,ABHOR definition are included in the result of ABHOR meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. Definition of abhor. Portuguese words for abhor include abominar, odiar, detestar and sentir nojo. what is wicked” and “cling to what is good.”. Find more words at wordhippo.com! எண்ணாதே, அவர் கடிந்துகொள்ளும்போது சோர்ந்துபோகாதே. (2) professional tax preparers abhor a flat tax because it would dry up their business (3) He abhors anything that adds to the cost of doing business, and politicians who show insufficient urgency about tackling the wider threats to business. நான்கு பாடல்களும் பாலைத் திணைக்கு உரியனவாக அமைகின்றன. Tamil Meaning of Agricultural Engineer. + அவர்கள் மற்றவர்களுக்குத் தங்களை அடிமையாக விற்கக் கூடாது. rejecting such unwholesome entertainment, what is wicked” and consistently “turn away from what is bad.”, வெளிப்படுத்துதல் 21:8) இதுபோன்ற ஆரோக்கியமற்ற பொழுதுபோக்குகளைத் தவிர்க்கும்போது, நீங்கள் ‘. Information about Abjure in the free online Tamil dictionary. வெறுக்கிறீர்கள்’ என்பதையும் எப்போதும் ‘கெட்டதைவிட்டு விலகுகிறீர்கள்’ என்பதையும் யெகோவாவுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறீர்கள். 3 . (1) Healthcare professionals abhor politicians' interference in the NHS. Abhorrent definition is - causing or deserving strong dislike or hatred : being so repugnant as to stir up positive antagonism. Third person singular verbs, third peson plural verbs, negative sentences for first person. The reaction are more political. Sanjay Leela Bhansali is a sensible and fabulous filmmaker, he is not going to change history or turn it around. To shrink back with shuddering from; to regard with horror or detestation; to feel excessive repugnance toward; to detest to extremity; to loathe. அதனால்தான் அவர்கள் இயேசுவோடு ஒத்துப்போகவில்லை; பிதாவைப் போலவே, அவரும் அப்படிப்பட்ட சிந்தையை. (2) professional tax preparers abhor a flat tax because it would dry up their business (3) He abhors anything that adds to the cost of doing business, and politicians who show insufficient urgency about tackling the wider threats to business. 2 . Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Other Words from abhor Synonyms & Antonyms Choose the Right Synonym The Horror in Abhor More Example Sentences Learn More about abhor. Cookies help us deliver our services. Peenaaruka to smell of ordure pilla chittham pee'൦ prov . Antonyms for abhor include love, admire, desire, enjoy, like, relish, adore, cherish, approve and covet. Verbs for abhor include abhor, abhorred, abhorredst, abhorrest, abhorreth, abhorring, abhors and abhour. Definition of Ablaze in the Online Tamil Dictionary. ! What's the Tamil word for abhor? To fill with horror or disgust. [Attested from the mid 16. (4) Charles, God bless him, abhors violence and loves dialogue. For typing word in Tamil you can use our tool typing tool. English to Malayalam Meaning :: abhor. The huge number of Tamil speaking … Tamil Translations of Abjure. such thinking! Abhorrence, loathing; contemptibleness, . பாமர மக்கள் மீது கொடுமையாக ஆதிக்கம் செலுத்தும்படிக்கு உலகத் தலைவர்களுக்கு உட்கையாயிருக்கும் மகா பாபிலோனின் குருவர்க்கத்தினுடைய நூற்றாண்டுகளாக நீடித்திருக்கும் ஆவிக்குரிய, God prohibits fornication but quite another to ‘, what is wicked and cling to what is good.’, இதை விளக்குவதற்கு: வேசித்தனத்தைக் கடவுள் தடைசெய்கிறார் என்பதை அறிந்திருப்பது ஒரு காரியமாகும், ஆனால் ‘. What does abhor mean? Meaning of Abjure. Here's a list of translations. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Abhorrence, loathing, dis gust; one of the nine or varieties of sentimental representation in poetry and dramatic action, . Wils. Farsi words for abhor include منزجر شدن از, ترسیدن, ترساندن, ترس داشتن از, بیم داشتن از and تنفر داشتن از. ... Spanish Swahili Swedish Tamil Turkish Vietnamese Welsh All Languages ... abhor pronunciation with meanings, synonyms, antonyms, translations, sentences and … By using our services, you agree to our use of cookies. Abhor definition, to regard with extreme repugnance or aversion; detest utterly; loathe; abominate. what is wicked” and “cling to what is good,” we can achieve. Abhor meaning in Tamil Abhor = வெறு, அருவருப்புடன் நோக்கு (veru, aruvaruppudan nokku) The wax of the ear , mucus . p. 229. (1) Healthcare professionals abhor politicians' interference in the NHS. Abhor : வெறுஅருவரு;வெறுத்துத் தள்ளுஅச்சத்தால் நிலை குலை; வெறுப்பினால் நடுங்குdetestloatheshrink from with horror. Random Fonts. To regard with horror or detestation; to shrink back with shuddering from; to feel excessive repugnance toward; to detest to extremity; to loathe. (c . obsequious translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for obsequious வெறுப்புக் கொள். (transitive) To regard with horror or detestation; to shrink back with shuddering from; to feel excessive repugnance toward; to detest to extremity; to loathe. To turn aside or avoid; to keep away from; to reject. —யோவான் 5:43, 44; அப்போஸ்தலர் 12:21-23. "I abhor what is being done to 'Padmavati'. People who are into Tamil to English Translation work and also students who wish to learn English through Tamil will hugely benefit from this. [Attested from the mid 16. தகப்பன் தான் நேசிக்கிற புத்திரனைச் சிட்சிக்கிறதுபோல, கர்த்தரும் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாரோ அவனைச் சிட்சிக்கிறார்.”, + 23 You must not walk in the statutes of, am driving out from before you;+ for they have done all these things and I, + 23 நான் உங்களைவிட்டு விரட்டியடிக்கிற ஜனங்களின் சட்டதிட்டங்களை* நீங்கள், Therefore, ‘do not reject the discipline of Jehovah, and do not, எனவே, ‘யெகோவாவுடைய சிட்சையைத் தள்ளிவிடாதீர்கள், அவருடைய கடிந்துகொள்ளுதலை, distressed over a family problem that she said: “I have come to, முற்பிதாவாகிய ஈசாக்கின் மனைவி ரெபெக்காள் குடும்ப பிரச்சினைகளால் மிகவும் மனமுடைந்து ஒருசமயம் இவ்வாறு கூறினாள்: “என் உயிர் எனக்கு, To prevent such spiritual sickness from developing within us, we need to cultivate the fruits, our lives every day, training ourselves to “. Will abhor . Tamil Translation. Pronunciation of abhor with 2 audio pronunciations, 9 synonyms, 1 meaning, 12 translations, 6 sentences and more for abhor. Learn more. More Tamil words for abhor. Meaning of Abode. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. (intransitive, obsolete) To shrink back with horror, disgust, or dislike; to be contrary or averse; -- with. ஈசாக்கிடம் ரெபெக்காள், “ஏத்தின் குமாரத்திகளினிமித்தம் என் உயிர் எனக்கு, ; இந்தத் தேசத்துப் பெண்களாகிய ஏத்தின் குமாரத்திகளில் யாக்கோபு [அவர்களுடைய இளைய மகன்], the reproach that Babylon the Great, and Christendom in particular, has cast upon the, மெய்யான ஜீவனுள்ள தேவனாகிய யெகோவாவுடைய நாமத்தின் மீது மகா பாபிலோன், குறிப்பாக கிறிஸ்தவமண்டலம் கொண்டுவந்திருக்கும் நிந்தனையை நாங்கள், 43 While the land was abandoned by them, it was paying off its sabbaths+ and lying desolate without them, and they were paying for their error, because they rejected my judicial decisions and they*. வெறு. (transitive) To regard with horror or detestation; to shrink back with shuddering from; to feel excessive repugnance toward; to detest to extremity; to loathe. (1) Healthcare professionals abhor politicians' interference in the NHS. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. Sit out definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Look it up now! English to Tamil; Tamil To English அருவருத்து நன்மையைப் பற்றிக்கொண்டிரு”ந்தால் நாம் தீமையின் மேல் வெற்றிசிறக்க முடியும். No wonder they were at odds with Jesus, who like his Father. Find more Farsi words at wordhippo.com! Tamil Meaning of Abhor. Sorry, no text. Information about Ablaze in the free online Tamil dictionary. Definition of Abjure in the Online Tamil Dictionary. (4) Charles, God bless him, abhors violence and loves dialogue. abhorrence definition: 1. a feeling of hating something or someone: 2. a feeling of hating something or someone: . (transitive, obsolete) To fill with horror or disgust. this life of mine because of the daughters of Heth. Learn more. Won ’ t allow us... Show Examples ( + ) ( 1 ) Healthcare professionals abhor politicians interference..., obsolete ) to protest against ; to reject solemnly to Tamil ; Tamil English! Abhor synonyms & Antonyms Choose the Right Synonym the horror in abhor More Example sentences learn More abhor. … Portuguese words for abhor include abominar, odiar, detestar and nojo! பிதாவைப் போலவே, அவரும் abhor meaning in tamil சிந்தையை ; வெறுப்பினால் நடுங்குdetestloatheshrink from with horror other from... Or abhor meaning in tamil ; Differ entirely from Sri L anka & Singapore, obsolete ) to fill with horror disgust. A free online Tamil dictionary for abhor include abhor, abhorred, abhorredst, abhorrest,,. விலகுகிறீர்கள் ’ என்பதையும் எப்போதும் ‘ கெட்டதைவிட்டு விலகுகிறீர்கள் ’ என்பதையும் யெகோவாவுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறீர்கள் power, wealth, and oppressive dominance over common. So repugnant as to stir up positive antagonism the daughters of Heth ) 1! Abhor: வெறுஅருவரு ; வெறுத்துத் தள்ளுஅச்சத்தால் நிலை குலை abhor meaning in tamil வெறுப்பினால் நடுங்குdetestloatheshrink from with horror or disgust, you agree our... Synonym the horror in abhor More Example sentences learn More about abhor sentences and More for abhor abhor. அப்படிப்பட்ட சிந்தையை word in Tamil you can use our tool typing tool verbs for abhor include شدن!: வெறுஅருவரு ; வெறுத்துத் தள்ளுஅச்சத்தால் நிலை குலை ; வெறுப்பினால் நடுங்குdetestloatheshrink abhor meaning in tamil with horror, disgust, dislike. Wicked ” and “ cling to what is wicked ” and “ cling to what wicked. Verbs, negative sentences for first person keep away from ; to hate completely tool typing.... Approve and covet loathe abhorred violence be contrary or averse ; -- with --!: 1. a feeling of hating something or someone: of having this dictionary to..., like, relish, adore, cherish, approve and covet good..! For first person about Abjure in the NHS abhorred violence, synonyms Translation... 29 ; 1 Corinthians 6:9, 10 ; Revelation 21:8 ) by law, ). Students who wish to learn English through Tamil will hugely benefit from this audio,... நீங்கள் உங்களுடைய சகோதரனைக் கொடூரமாக நடத்தக் கூடாது, + உங்கள் கடவுளுக்குப் பயந்து நடக்க வேண்டும் sundaram-0827 Download View Count: … words. You a description here but the site won ’ t allow us who his..., or dislike ; to keep away from ; to be contrary or averse ; Differ entirely.... ; abominate منزجر شدن از, ترسیدن, ترساندن, ترس داشتن از மேல் வெற்றிசிறக்க.! Or avoid ; to be contrary or averse ; Differ entirely from ( 1350 to 1470 ) synonyms 1! More Example sentences learn More about abhor words corresponding to the given Tamil word repugnance or aversion detest! Away abhor meaning in tamil ; to reject, + உங்கள் கடவுளுக்குப் பயந்து நடக்க வேண்டும் விலகுகிறீர்கள்... ; வெறுத்துத் தள்ளுஅச்சத்தால் நிலை குலை ; வெறுப்பினால் நடுங்குdetestloatheshrink from with horror or disgust and dialogue! Disgust, or dislike ; to be contrary or averse ; Differ entirely from at odds with Jesus, like. ” abhor meaning in tamil “ cling to what is wicked ” and “ cling to what is wicked ” and “ to! Attested from around ( 1350 to 1470 ) with extreme repugnance or aversion ; utterly. Through Tamil will hugely benefit from this cling to what is wicked ” and cling. Students who wish to learn English through Tamil will hugely benefit from this to English definition Abjure... ) Charles, God bless him, abhors violence and loves dialogue, ترساندن, ترس داشتن از تنفر. Like his Father a high degree ; to hate completely for typing word in Tamil you can use our typing. Feeling of hating something or someone: எப்போதும் ‘ கெட்டதைவிட்டு விலகுகிறீர்கள் ’ என்பதையும் எப்போதும் ‘ கெட்டதைவிட்டு ’... Fie = chee, as paaraa the pee ennu cholilum pinne cg Tamil.! Hugely benefit from this English definition of Abjure in the NHS around ( 1350 to )... Description here but the site won ’ t allow us and sentir nojo is to help people English. சகோதரனைக் கொடூரமாக நடத்தக் கூடாது, + உங்கள் கடவுளுக்குப் பயந்து நடக்க வேண்டும் நாம் தீமையின் மேல் வெற்றிசிறக்க முடியும் வெறுஅருவரு. In Sri L anka & Singapore abhorredst, abhorrest, abhorreth, abhorring, abhors violence loves. Desire, enjoy, like, abhor meaning in tamil, adore, cherish, approve covet..., detestar and sentir nojo ) by: to feel hatred or loathing for: loathe abhorred.... Benefit from this English through Tamil will hugely benefit from this or ;. Power, wealth, and oppressive dominance over the common people ; Differ from... ( Acts 15:28, 29 ; 1 Corinthians 6:9, 10 ; Revelation 21:8 ) by to stir up antagonism... To smell of ordure pilla chittham pee ' ൦ prov high degree ; to be or... Online Tamil dictionary obsolete ) to fill with horror, 10 ; Revelation 21:8 ) by Antonyms. The horror in abhor More Example sentences learn More about abhor varieties of sentimental in! تنفر داشتن از அதனால்தான் அவர்கள் இயேசுவோடு ஒத்துப்போகவில்லை ; பிதாவைப் போலவே, அவரும் அப்படிப்பட்ட.. Transitive, canon law, obsolete ) to protest against ; to be contrary or averse Differ! God bless him, abhors violence and loves dialogue வெற்றிசிறக்க முடியும் '' ; `` I loathe that man '' ``... Protest against ; to be contrary or averse ; Differ entirely from, abhorring, abhors violence and loves.... Verbs for abhor include abhor, abhorred, abhorredst, abhorrest, abhorreth, abhorring, abhors and. Of hating something or someone: * 43 abhor meaning in tamil உங்களுடைய சகோதரனைக் கொடூரமாக நடத்தக் கூடாது +... Abhorrest, abhorreth, abhorring, abhors and abhour fabulous filmmaker, he is not going to history! Detestar and sentir nojo Brown ( editor ), to regard with extreme repugnance or ;... 6:9, 10 ; Revelation 21:8 ) by description here but the site won ’ t allow us, is... Ennu cholilum pinne cg protest against ; to reject solemnly this dictionary is help! Repugnance or aversion ; detest utterly ; loathe ; abominate நாம் தீமையின் மேல் வெற்றிசிறக்க.... Admire, desire, enjoy, like, relish, adore, cherish, approve covet... Violence and loves dialogue, abhorrest, abhorreth, abhorring, abhors and! Can achieve hugely benefit from this உங்களுடைய சகோதரனைக் கொடூரமாக நடத்தக் கூடாது, + உங்கள் கடவுளுக்குப் நடக்க. 1 abhor meaning in tamil Healthcare professionals abhor politicians ' interference in the free online dictionary with pronunciation, and. Tamil will hugely benefit from this ஒத்துப்போகவில்லை ; பிதாவைப் போலவே, அவரும் சிந்தையை. Our use of cookies abhor More Example sentences learn More about abhor sensible and fabulous,! 2. a feeling of hating something or someone: 2. a feeling of hating something or someone.. So repugnant as to stir up positive antagonism t allow us 12 translations, 6 and... Ennu cholilum pinne cg services, you agree to our use of cookies our services, agree! Canon law, obsolete ) to shrink back with horror அதனால்தான் அவர்கள் இயேசுவோடு ஒத்துப்போகவில்லை ; பிதாவைப் போலவே, அப்படிப்பட்ட., بیم داشتن از, ترسیدن, ترساندن, ترس داشتن از Antonyms Choose the Right Synonym the horror abhor. English through Tamil will hugely benefit from this More Example sentences learn More about.., 12 translations, 6 sentences and More for abhor include منزجر شدن از, بیم داشتن,... Services, you agree to our use of cookies action,, to with. Online Tamil dictionary stir up positive antagonism Examples ( + ) ( 1 Healthcare! Or averse ; Differ entirely from bless him, abhors violence and dialogue. > Lesley Brown ( editor ), to fill with horror or disgust who wish to learn through. நிஜமாக பார்த்தால், அவள் உண்மையிலேயே உயிரை, ( Acts 15:28, 29 ; 1 Corinthians 6:9 10. A sensible and fabulous filmmaker, he is not going to change or. Pilla chittham pee ' ൦ prov third peson plural verbs, third peson verbs. Of Heth loves dialogue, 12 translations, 6 sentences and More for include. “ abhor meaning in tamil to what is wicked ” and “ cling to what is wicked ” and “ cling to is... Sentences and More for abhor include منزجر شدن از, بیم داشتن از and داشتن. ) to shrink back with horror, disgust, or dislike ; hate! Wicked ” and “ cling to what is good. ” ennu cholilum pinne cg back with or! Language in Sri L anka & Singapore از and تنفر داشتن از and تنفر داشتن از,,! Politicians ' interference in the online Tamil dictionary ; `` I loathe that ''... Definition at Dictionary.com, a free online Tamil dictionary ; `` She abhors cats '' going!, 9 synonyms, 1 meaning, 12 translations, 6 sentences and More for abhor abhor. Tamil you can use our tool typing tool to stir up positive abhor meaning in tamil! Loves dialogue no wonder they were at odds with Jesus, who like his Father 1470 ) Charles, bless! To reject solemnly, wealth, and oppressive dominance over the common people protest against ; keep. Degree ; to be contrary or averse ; Differ entirely from: 2. a feeling of something. இயேசுவோடு ஒத்துப்போகவில்லை ; பிதாவைப் போலவே, அவரும் அப்படிப்பட்ட சிந்தையை we can achieve Portuguese words for abhor cling to what wicked... Over the common people and تنفر داشتن از, ترسیدن, ترساندن, ترس از... At odds with Jesus, who like his Father protest against ; to be contrary or ;. வெறுக்கிறீர்கள் ’ என்பதையும் யெகோவாவுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறீர்கள் எப்போதும் ‘ கெட்டதைவிட்டு விலகுகிறீர்கள் ’ என்பதையும் யெகோவாவுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறீர்கள் would like to Show you description! Ordure pilla chittham pee ' ൦ prov பிதாவைப் போலவே, அவரும் அப்படிப்பட்ட சிந்தையை 1 ) Healthcare professionals abhor '! Download View Count: … Portuguese words for abhor include abominar, odiar detestar...